AUTO-KART Championship 2017 - календар на състезанията

AUTO-KART Championship 2017 - календар на състезанията

Kалендар за състезанията в националния любителски шампионат по картинг AUTO-KART Championship за сезон 2017 г.

11.03.2017 – FDKART, Благоевград (Информация за състезанието)

01.04.2017 – LAUTA, Пловдив

06.05.2017 – KONZA, Конска

03.06.2017 – LAUTA, Пловдив

17.06.2017 – FDKART, Благоевград

08.07.2017 – KONZA, Конска

12.08.2017 – FDKART, Благоевград

16.09.2017 – LAUTA, Пловдив

07.10.2017 – FDKART, Благоевград

21.10.2017 – FDKART, Благоевград

Забележки:
– Датите са твърдо избрани.
– Възможно е промяната на локацията на отделни състезания.
– Предстои лицензиране на картинг писта Пазарджик за включване в календара.