Всичко, което не знаете за налягането на гумите

Да накарате гумите да работят оптимално е голямо предизвикателство във всички видове моторен спорт. Не прави изключение и картингът. Дори напротив, тук гумите са от още по-голямо значение, тъй като сцеплението варира силно и може да се промени много бързо в зависимост от достигнатата температура по време на състезание.

Всъщност, основното, което трябва да знаете, е, че увеличаването на температурата на гумите води до увеличаване на налагането им. Понеже те неминуемо се загряват по време на състезание, за да постигнете оптималната температура в тях, осигуряваща най-добрата им работа, е необходимо да ги настроите правилно от самото начало.

1. Правилните стойности за налягане на студени гуми

Ако не знаете правилното налягане, което да настроите на студените гуми, можете да използвате базово налягане, което ще наричаме „стандартно“ – при сухи условия това налягане е в рамките от 0.45 до 0.60 бара, като зависи от модела на гумите, от атмосферните условия и от това, как искате да използвате гумите на пистата. Важно е да си запишете налягането на отделните гуми, тъй като това ще ви помогне да разберете как да го настроите за следващите сесии.

Ако знаете правилното налягане при загрети гуми (а не студени), можете да започнете от сравнително по-високо налягане. Може да покарате и да спрете след като загреете гумите и те започнат да осигуряват най-голямо сцепление. Тогава проверете налягането им и ако е по-високо от препоръчаните стойности, го намалете. След това оставете гумите да изстинат и отново проверете налягането им – това ще е идеалното налягане, което трябва да настроите при студени гуми в съответните атмосферни условия и на съответната писта.

2. Корекции на налягането

След като завършите първата сесия на пистата, ако разполагате с препоръчваното налягане при загрети гуми на конкретния модел гуми, които използвате, го сравнете с измереното вече налягане на вашите загрети гуми, и извадете или добавете разликата към налягането на студените гуми. Например, ако препоръчаното оптимално налягане е 0,85 бара, а измереното налягане на вашите загрети гуми е 0.95 бара, трябва да извадите 0.10 бара от налягането на студените гуми, за да постигнете оптималното налягане и сцепление.

3. Между тренировките и състезанието

В квалификацията трябва бързо да постигнете оптималното налягане на гумите, за да извлечете максималното сцепление от тях, затова започнете с по-високо налягане. Разбира се, това зависи и от типа на гумите: ако смеската е много твърда, налягането трябва да бъде по-високо, отколкото на по-меки смески. При всичко това обаче не забравяйте, че изборът зависи от много фактори – от температурата на асфалта, температурата на въздуха, модела и типа на гумите и настройките на шасито. Образно казано, ако изчисленото налягане при студени гуми е примерно 0.48 бара, с което трябва да започнете състезанието, в квалификацията може да стартирате с 0.55 бара, тъй като ще имате само няколко обиколки на разположение и по-високото налягане ще позволи на гумите да загреят по-бързо.

4. Проверка на правилното налягане

При днешните материали и смески на гумите е сравнително трудно визуално да установите дали гумите са с правилно налягане. В миналото беше възможно да познаете по грейнинга, че налягането е погрешно: тогава гумите започват да се плъзгат по асфалта без да осигуряват добро сцепление. Най-добрият метод си остава проверката на налягането с манометър: разликата между налягането на студени и загрети гуми е решаващ фактор за това, как ще сработят гумите ви. Още по-напреднала техника е да следите температурата на загретите гуми, а не само тяхното налягане, но ако не искате да навлизате в толкова професионални детайли, налягането ще ви е достатъчно. Най-накрая, сравняването на времето за обиколка ще ви даде индикация за състоянието на налягането на гумите. Например ако след 15 обиколки на пистата с употребявани вече гуми установите, че сте направили най-доброто си време в четвъртата обиколка, а след това времето за обиколка се е увеличило значително, това е признак, че налягането на гумите е прекалено високо.

5. Налягането на левите и десните гуми

Нормално е студеното налягане на левите и десните гуми да не е еднакво. Това зависи от пистата. Ако тя е с повече десни завои, началното налягане на десните гуми трябва да е по-високо от това на левите, тъй като левите вършат повече работа и съответно налягането им се увеличава повече по време на каране. Разбира се, тази разика трябва да бъде установена отново по гореописания метод, като си записвате разликите в налягането на студени и загрети гуми, следите с колко се увеличава то и съответно правите необходимите корекции в налягането на студените гуми за следващата сесия. По този начин гумите ще достигнат еднакво налягане по време на сесията, което е важен фактор за по-високата им производителност и за извличане на максималното сцепление.

6. Налягането на предните и задните гуми

Аналогично може да има разлика в началното налягане на предните и задните гуми – включително за картове със или без скорости – налягането на задните гуми обикновено се увеличава повече от това на предните, ако стартират от еднакви стойности. Според конфигурацията на трасето може да се получи допълнителна разлика от приблизително 0.05 бара. Например писта с дълги и бавни завои натоварва повече задните гуми, което увеличава налягането им. Началните стойности на налягането при студени гуми трябва да бъдат стандартизирани по гореописания метод.

7. Изравняване на налягането при загрети гуми

Постигането на еднакво налягане в четирите гуми в загрято състояние подобрява поведението на карта и, разбира се, позволява на шасито да работи по най-добрия начин. Като имате предвид разликите между предни и задни, съответно между леви и десни гуми, по горния метод можете да постигнете еднакво оптимално налягане и на четирите гуми: когато са студени, задните гуми ще са с по-ниско налягане от предните. Според конфигурацията на пистата, съответно левите или десните ще имат по-високи стойности.

Нека разгледаме следния пример. Писта с преобладаващи десни завои, ако започнем със студено налягане от 0.50 бара на задна лява гума, може да направите следните приблизителни изчисления:

Задна лява гума – 0.50 бара (в този пример това е най-натоварената гума, затова я правим с най-ниско студено налягане)
Предна лява гума – 0.55 бара (0.05 по-високо от задната, тъй като предната ос е по-ненатоварена)
Предна дясна гума – 0.56 бара (това е най-високото налягане от четирите гуми, тъй като в нашия пример това е най-ненатоварената гума)
Задна дясна гума – 0.52 бара (малко по-високо от задна лява, тъй като тази гума е вътрешна за повечето завои и поема по-малко натоварване)

8. При дъжд

Налягането зависи от сцеплението, което има пистата. В мокри условия всичко се променя много бързо и е още по-трудно да установите правилното налягане. При мокър асфалт механичното сцепление, постигано чрез настройката на шасито, е много по-важно. Ако шасито не генерира сцепление, няма да можете да постигнете добри резултати само с налягането на гумите. В края на краищата нещата са подобни на сухите условия: дори когато вали, високото студено налягане ще ви даде добро сцепление в началните обиколки, но след това представянето на гумите ще се влоши значително.

9. Аналогов или цифров манометър

И двата вида са подходящи инструменти. Цифровият манометър ви дава възможност по-бързо и лесно да отчетете налягането, когато картът се върне от сесията, когато налягането трябва да бъде премерено колкото се може по-бързо. Също така той е изключително точен и е установено, че визуалното възприятие на изписаното с цифри налягане помага за по-лесното му запомняне. Аналоговият манометър, от друга страна, ви позволява по-бързо да коригирате налягането в гумите, тъй като не се налага да го махате, нулирате и поставяте отново на вентила при извършване на корекцията.

10. Колко проверки на налягането трябва да направите

Нашият съвет е да отчитате налягането на студените гуми 2 пъти. След като го настроите, картът трябва да бъде качен на количката и след малко го проверете отново. Това е необходимо – гумите изпитват леки деформации според налягането. След като настроите налягането, започвайки от по-висока стойност, налягането леко ще се повиши в следващите няколко минути – това се дължи на деформирането на гумата, което не е моментално. Всичко, което трябва да направите, е да проверите и коригирате налягането втори път, за да постигнете най-добрите резултати.

Search this website