KZ двигателите са по-слаби от тези на пистовите мотори?

Твърдението е ЛЪЖА.

Тези два вида двигатели са напълно различни! Картинг двигателите са проектирани да изпълняват съвсем други цели, които са различни на тези от пистовите мотори. Картовете са подложени на непрестанни сили на ускорение, докато моторите се използват по друг начин за по-висока скорост на по-големи писти. Двигателите се различават съществено и по отношение на компонентите: например, коляновият вал на KZ двигателя е много по-лек.

Картовете, които работят с двигатели, предназначени за мотори, са за аматьори, тъй като истинските картинг двигатели са много по-силни!

Search this website