Флаговете в картинг състезанията

Всяко картинг състезание се подчинява на определени правила. В различните шампионати може да има минимални разлики в правилата, но като цяло те са доста еднакви, освен в часттта си по отношение на формата, точкуването и класирането. Правилата, на които трябва да се подчиняват картинг пилотите на пистата по време на самите гонки, са практически почти еднакви навсякъде.

Маршалите на пистата, под ръководството на главния маршал (или съдия), ръководят гонките с помощта на флагове (понякога неправилно наричани „знамена“). Тук ще изброим и опишем значението на различните видове флагове – кой за какво се използва и как трябва да реагира картинг пилотът.

Зелен флагЗеленият флаг означава, че пилотите вече имат право да се състезават. Той се показва за начало на състезателна сесия, за рестарт на състезание, както и след зона, в която изпреварването е било забранено от жълт флаг. След зеления флаг, както се казва, пистата е свободна, и пилотите имат право да се изпреварват.

Жълт флагЖълтият флаг показва на пилотите, че на пистата има опасност – обикновено предизвикана от сблъсъка на други състезатели, или на нещо непредвидено на пистата. След него започва зона, в която скоростта трябва да бъде намалена, а изпреварването е забранено. „Жълтата зона“ обикновено продължава до показването на зелен флаг. Ако жълтият флаг бъде показан статично, това обикновено означава, че опасността е по-лека, без това да влияе на забраната за изпреварване и за задължението за намаляване на скоростта. Ако жълтият флаг бъде размахан, това означава сериозна опасност – пилотите трябва да бъдат готови да спрат във всеки един момент. Понякога се размахват два жълти флага, което означава, че цялата писта е блокирана и пилотите трябва да спрат, за да избегнат сблъсък.

Раиран жълто-червен флагРаираният жълто-червен флаг показва, че на пистата има участък със силно намалено сцепление – разлято масло, антифриз, вода, пясък или нещо друго. Флагът се показва винаги се показва статично, без да се размахва. Флагът обикновено се показва за 2-3 обиколки, или докато причината бъде отстранена.

Червен флагЧервеният флаг обозначава прекъсване на състезанието преди неговия край. Причината може да е най-различна – сериозен инцидент на пистата, дъжд, изтичане на предварително зададеното максимално време и т.н. В зависимост от регламента на съответното състезание, понякога гонката може да бъде подновена в последствие. При червен флаг картингистите са длъжни да намалят скоростта и да се приберат в боксовете, или на друго специално определено място.

Син флагСиният флаг се показва на даден пилот, които предстои да бъде затворен с обиколка от настигащ го карт. Ако флагът бъде показан статично, той просто информира пилота за наближаващ отзад по-бърз карт, който ще го затвори с обиколка. Ако флагът бъде развят, това означава, че задният пилот е в непосредствена близост и настигнатият пилот трябва да му осигури безпрепятствено преминаване. Ако синият флаг бъде игнориран, това най-често води до наказание за дадения пилот. При син флаг не е желателно да се правят резки маневри – смяна на траекторията или спиране. Най-безпрепятствено предоставяне на предимство за по-бързи карт става при минаване от външната страна на даден завой. Ако флагът бъде показан в началото на права, изпреварваният пилот е най-добре да запази траекторията си без да криволичи и евентуално съвсем леко да върне газта. Пропускането на по-бърз карт става най-колегиално, когато с ръка се посочи на застигащия карт от коя страна да изпревари по-бавния.

Червен и жълт флаг могат да бъдат развети едновременно като индикация за фалстарт. За целта може да бъде използван и диагонално разделен червено-жълт флаг, но той се използва много рядко.

Бял флагБелият флаг се използва като предупреждение към даден пилот, че той настига движещ се много по-бавно от нормалното друг карт. Независимо дали причината за ниската скорост е повреда, или нещо друго, голямата разлика в скоростта е предпоставка за опасност, така че пилотът трябва да продължи с повишено внимание, без да е задължен да намалява скоростта.

Черен флагЧерният флаг се показва на конкретен пилот, обикновено придружен с индикация за кого точно е предназначен – обикновено с табела, показваща номера на съответния състезател. Това означава дисквалификация от състезанието и пилотът е длъжен веднага да прекрати състезанието и да се прибере в бокса без да пречи на другите състезатели по какъвто и да е начин.

Черен флаг с оранжев кръгЧерният флаг с оранжев кръг (наричан често „флага-кюфте“) дава индикация на конкретен пилот, че неговият карт има технически проблем, за който той може и да не знае. Това може да включва спукана гума, теч на масло или антифриз и някои други причини. Пилотът е длъжен веднага да се прибере в бокса и да отстрани причината, ако е възможно, в противен случай той няма право да продължи състезанието.

Диагонален черно-бял флагДиагоналният черно-бял флаг се посочва на конкретен пилот в следствие на негова неспортсменска проява на пистата. Той обикновено е предупреждение, което само по себе си не носи последствия, но означава, че пилотът ще бъде държан „под око“ от маршалите и последваща неспортсменска проява ще бъде наказана.

Кариран флагКарираният флаг сигурно е най-извесният от всички. Той означава финал на състезанието. Пилотите следва да намалят скоростта и да се приберат в боксовете или на специално означеното за целта място. Дизайнът на карирания флаг не е унифициран. Той често съдържа лого на съответния шампионат или спонсор.

Национален флагНационалният флаг (естествено, специфичен за държавата, в която се провежда съответното картинг състезание) се използва за даване на старт на състезанието, в случаите, когато не се използват светофари. Обикновено флагът се държи високо и рязкото му сваляне е сигнал за картинг пилотите, че стартът е даден и че могат да започнат гонката.

Въпреки тези обяснения, винаги е важно да се запознаете подробно с флаговата сигнализация, описана в правилника на съответния картинг шампионат или състезание, за да сте сигурни за точното използване на флаговете в конкретния случай, за да се запознаете с това, което се очаква от пилотите при подаване на определен флаг, а също така и за да избегнете наказание, ако не сте запознати с тези подробности.

Search this website