Как да си определим правилно размера на каската и да имаме максимална защита

Каската е най-важната част от екипировката във всеки моторен спорт. Това е елементът, който пази живота ви, лицето ви, очите ви от наранявания, но също така ви осигурява комфорт в състезателните сесии.

Съвети за безопасност

1. Каската трябва да приляга плътно и да обхваща главата ви удобно, за да осигури максимална защита!

2. Каските са проектирани така, че да абсорбират силата на евентуалните удари.Това се постига чрез частично разрушаване на конструкцията и това може да не се вижда с просто око. ВАЖНО: Каската трябва да се подменя с нова след всеки значителен удар, който е претърпяла!

3. За да поддържате пълната екетивност на каската, не я променяйте с никакви допълнителни материали, освен с HANS система за предпазване на врата, и то само ако каската е съвместима с такава система!

4. Когато сте си сложили каската, заключващият ремък трябва да бъде под брадичката и да е затегнат сигурно, за да не допуска разхлабването си.

5. Прилагането на боя, стикери, агресивни почистващи средства и други подобни може силно да намали защитата, осигурявана от каската!

6. Винаги пазете каската си в хладни и сухи условия. Горещината може да намали защитните й свойства.

7. Отговорност на пилота е да си осигури оптимална чуваемост и видимост. Визьорът трябва винаги да се поддържа чист!

Правилен размер на каската

Трябва да изберете каска, в която главата ви влиза плътно. Ако е по-голяма, ще се мести и завърта около главата ви. Ако е по-малка, ще ви причинява дискомфорт. И двата случая водят до разконцентриране и потенциални инциденти и наранявания!

Проверка за правилен размер

Поставете каската и разклатете главата си наляво и надясно. След това я разклатете нагоре и надолу. Усещането трябва да е като че ли каската е едно цяло с главата ви. Не трябва да има никаква хлабавина между каската и главата ви. След това хванете каската с ръце и се опитайте да я завъртите, докато е на главата ви. Ако каската се приплъзне в някоя посока, значи това не е правилният размер за вас.

Позиция на каската

Не си закопчавайте заключващия ремък на врата, докато каската ви виси зад врата – това е просто глупаво и опасно. Носете каската винаги в правилната позиция.

Заключващ ремък

Заключващият ремък се използва и за поставяне и сваляне на каската. Дръпнете двете му част настрани, за да се разшири отворът на каската, и а поставете или извадете от главата си.

Заключване

Закопчайте стегнато каската си, след което разхлабете малко, докато ви стане комфортно. След това се опитайте да повдигнете задната част на каската и да я извъртите напред към челото си. Заключващият ремък не би трябвало да го позволи, а вместо това трябва да задържи каската на правилната й позиция. Добър начин да проверите дали ремъкът е стегнат правилно, е да се опитате да пъхнете два пръста между него и брадичката си. Пръстите трябва да влязат плътно. Отворът с размер на два пръста ще ви осигури комфорт и приблизителна оптимална позиция на заключващия механизъм.

Сваляне на каската

Отключете заключващия механизъм на ремъка. След това издърпайте двете му части настрани, за да се разшири отворът на каската, и с тях повдигнете каската нагоре, за да я свалите от главата си.

Грижа и почистване на каската

За да може каската да ви осигури максимална защита и да ви служи добре, трябва да полагате за нея подходящите грижи. Почиствайте вътрешността и външната й част редовно. Използвайте само мек плат и сапун с топла вода. Никога не използвайте петролни почистващи препарати или химикали, тъй като те могат да засегнат негативно вътрешната структура и пластмасовите компоненти.

Внимателно изпирайте на ръка и подсушавайте вътрешните уплътнения на каската с подплънките около бузите и брадичката, когато е необходимо. Когато вътрешните подплънки на каската бъдат намокрени от изпотяване или дъжд, винаги подсушавайте каската – ако я поставите на въздушно течение, изсушаването ще се ускори.

Защитна чанта

Винаги транспортирайте каската в специална чанта за каски. Това ще предпази боята й а също така ще предотврати изцапване и намокряне.

Не давайте каската си на друг

При употреба на каската, вътрешните подплънки постепенно ще заемат формата на вашата глава. Затова не е препоръчително да давате каската си да бъде позлвана от някой друг.

НЕ ПОЛЗВАЙТЕ каска, след като е понесла удар! Дори да няма видими поражения по нея – такива все пак може да има. Каската и способността й да ви защитават при евентуален удар може да са сериозно засегнати. Препоръчително е да смените каската! Всички каски за моторни спортове са проектирани да ви предпазят при един-единствен удар и не са замислени за употреба след като са понесли такъв! Защитните свойства на каската може да са компрометирани сериозно и завинаги!

Search this website