Ментални тренировки

Понятието ментални тренировки може да е малко объркващо в началото. По време на състезателния уикенд съзнанието на пилота е подложено на огромно напрежение от обстоятелствата поради спецификата на спорта. Само се замислете колко фактори трябва да се следят: стратегия, времена на обиколка, квалификации, надеждност и т.н.! О, и да не забравяме напрежението от зрителите, медиите, както и любимото ми – психологическите войни.

Тези фактори, както и други, могат да имат негативен ефект върху пилота и като резултат – върху неговото представяне на пистата. Правилната умствена нагласа е изключително важна при физическите тренировки. Неправилната нагласа може да намали наполовина резултата от тренировката дори ако имате ясна и изчистена програма.

Search this website